Juniperus Horizontalis „Wiltonii“

Sadnice kleke Wiltonii (Blue Rug) su veoma gusti i niski pokrivači tla.
Formira prekrivač po zemljištu koji raste do visine 10-15cm ali se širi od 2-3m formirajući gust splet dugačkih grana.
Četine su obično zelene pa sve do plavo-zelene boje tokom vegetacije dok u zimskom periodu dobijaju purpurnu (ljubičastu) nijansu.
Koriste se kao pojedinačni detalj kao i na kaskadnim padinama, kao i u grupama za pokrivanje travnih površina.

500.00 RSD

Категорије: ,

Juniperus Horizontalis "Wiltonii"

Sadnice kleke Wiltonii su veoma gusti i niski pokrivači tla.
Formira prekrivač po zemljištu koji raste do visine 10-15cm ali se širi od 2-3m formirajući gust splet dugačkih grana.
Četine su obično zelene pa sve do plavo-zelene boje tokom vegetacije dok u zimskom periodu dobijaju purpurnu (ljubičastu) nijansu.
Koriste se kao pojedinačni detalj kao i na kaskadnim padinama, kao i u grupama za pokrivanje travnih površina.